Clubreglement

Algemeen
Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen lessen.
Enkel voor de wedstrijdploegen is er een aparte regeling.

Eten – Drinken
Eten en drinken (behalve water) in de turnzalen is verboden.
Er wordt niet gesnoept (ook geen kauwgom) tijdens de lessen.
Alcohol, roken en drugs zijn ten strengste verboden.

Kleding
Kleuters: club t-shirt + short
A-groepen en Gym 4 Fun: club t-shirt + short of maillot
Pré-competitie en wedstrijdploeg: short + club t-shirt/aanpassend topje of maillot. In deze groepen moet men ook veronderstellen dat een aankoop van een extra maillot nodig zou kunnen zijn om aan wedstrijden deel te nemen. Ook Pré-Acro neemt dit jaar mogelijks deel aan wedstrijden.
Het dragen van scherpe en gevaarlijke voorwerpen, sierraden evenals uurwerken zijn verboden tijdens de lessen.
Lange haren worden samengebonden.
Er wordt blootsvoets geturnd.

Turnzaal en turnmateriaal
Hou het turnmateriaal, de turnzaal, kleedkamers, toiletten en gangen proper en netjes.
Afval deponeer je in de vuilbak.
Loop nooit met buitenschoeisel in de zalen en zeker niet over de turnmatten.
Verwittig onmiddellijk de trainer bij schade of gebreken.
Draag steeds zorg voor het turnmateriaal.

Waardevolle voorwerpen
De kleedkamers zijn onbewaakt: juwelen, gsm, ipod, … laat je best thuis.
GymFinity kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging.

Trainingen
Van onze gymnasten verwachten wij:

  • dat zij tijdig aanwezig zijn, dit is ten minste 10 minuten voor aanvang. Indien je toch te laat komt in de les, ga je eerst naar de trainer om je aan te melden. Laattijdig aanwezig zijn verstoort het normale verloop van de training. Bovendien is het belangrijk dat elke gymnast een degelijke opwarming krijgt om zo kwetsuren te vermijden. Veelvuldig te laat aanwezig zijn kan leiden tot de ontzegging van de training.
  • dat zij de trainingen regelmatig bijwonen
  • aandacht en inzet

Tijdens de trainingen is publiek NIET toegelaten. Ouders wachten in de hal tot het einde van de training voor het ophalen van hun kind. De deur van de turnhal blijft gesloten tijdens de training.

Goedkeuring
De ouders en de gymnasten geven hierbij de goedkeuring dat we van hen publicaties mogen maken op alle digitale media van Gymfinity.

Extra reglement voor wedstrijdgymnasten

  • Gymnasten die een wedstrijdseizoen starten, maken hun wedstrijdseizoen ook af.
  • Wedstrijdgymnasten zijn op ALLE trainingen aanwezig. Uitzonderingen bij examens, communies, … (maar verwittig de trainer(s) bij afwezigheid!).
  • Wedstrijdgymnasten nemen deel aan alle wedstrijden die voor hun niveau georganiseerd worden. Bij kwetsuur of ziekte brengen zij op de dag van de wedstrijd een doktersbriefje binnen. Zoniet zal de boete aan de gymnasten worden doorgerekend.
  • Wedstrijdgymnasten zijn aanwezig op de trainingsstages die tijdens de schoolvakanties worden ingericht. In augustus start het nieuwe seizoen. Probeer in de mate van het mogelijke vakanties in juli te boeken.

AVG/GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Ook bij GYMFINITY vzw. nemen we de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) van kracht.
Hiermee willen we u laten weten dat we uw persoonlijke gegevens hebben opgeslagen in ons ledenbeheer en deze graag blijven gebruiken.
GYMFINITY vzw. kan uw [naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer] (hierna 'gegevens' genoemd) gebruiken in het kader van zijn activiteiten inzake ledenbeheer.
In dit verband kunnen uw gegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden worden gedeeld met lesgevers en bestuursleden voor het verspreiden van activiteitsgebonden informatie binnen de organisatie van GYMFINITY vzw. (Gebruik van Gimme)
Bovendien kan GYMFINITY vzw. uw gegevens ook bekendmaken als GYMFINITY vzw. van mening is dat de
bekendmaking ervan wettelijk vereist is of in antwoord op een wettelijk verzoek.
U kunt op elk gewenst moment een e-mail sturen naar info@gymfinity.be waarin u aangeeft dat u uw gegevens :

  • wilt laten wissen of corrigeren door GYMFINITY vzw.
  • of dat u het gebruik van uw gegevens wilt beperken
  • of dat u wilt dat GYMFINITY vzw. uw gegevens overdraagt aan een andere organisatie.

Bovendien hebt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
GYMFINITY vzw. zal uw gegevens in geen geval langer opslaan dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, tenzij anders vereist door de wet. In dit verband zullen alle gegevens van leden van GYMFINITY vzw. worden gewist als ze niet volledig zijn en/of als er geen zakelijke transacties hebben plaatsgevonden tussen de leden en GYMFINITY vzw. gedurende twee jaar.

Met vriendelijke groeten,

Paul van Lerberghe
Voorzitter
GYMFINITY vzw
Warandestraat 28
B-9150 KRUIBEKE
info@gymfinity.be