Informatie omtrent de inschrijvingen

 1. U kan online inschrijven via de tab: online inschrijving. Het online inschrijven is snel en efficiënt, graag vragen wij u dan ook zo veel mogelijk van deze mogelijkheid gebruik te maken. Indien dit niet mogelijk is, kan u het inschrijvingsformulier invullen en deponeren in de brievenbus aan de turnzaal in de Dulpop.
 2. U stort het gepaste geld zo snel mogelijk op rekening BE19 0016 5095 0912, met duidelijke vermelding van de naam van de gymnast en de naam van de groep.
  De lidgelden gelden voor een volledig turnjaar en zijn niet terugvorderbaar. Vergeet niet dat u een deel van het inschrijvingsgeld kan terugkrijgen via uw mutualiteit. Indien gewenst, vink dit aan bij het online inschrijven. Het wordt u zo snel mogelijk terug bezorgd!
 3. Wij vragen om het lidgeld voor 15 oktober 2018 te betalen a.u.b. Van zodra deze inschrijving en betaling in orde is, zal je ook bij de Gymfed geregistreerd en verzekerd worden. Je ontvangt een lidkaart van de GymFed en bovendien zal je ook geregeld het tijdschrift “gymtalk” ontvangen. Nieuwe leden zullen, indien zij tijdig in orde zijn met inschrijven en betalen, een club t-shirt ontvangen.
 4. Gymnasten die deelnemen aan wedstrijden in I-C-B niveau zijn verplicht een medisch attest van de huisarts in te dienen tegen eind oktober.
  Gymnasten die deelnemen aan wedstrijden op A-niveau zijn verplicht een medisch protocol in te dienen, verkregen bij een erkende arts van de GymFed. De lijst met artsen en een medisch protocol kan je downloaden op de site van de GymFed: www.gymfed.be .
  Gymnasten die niet deelnemen aan wedstrijden moeten GEEN medisch getuigschrift binnenbrengen.
 5. Korting voor meerdere leden in 1 gezin
  Voor het tweede aangesloten lid van hetzelfde gezin wordt een korting van €5 toegekend. Voor een derde kind bedraagt de korting €10. Voor een vierde kind bedraagt de korting €25.
 6. Wie zijn lidgeld niet betaald = niet verzekerd! De toegang tot de turnzaal zal geweigerd worden.
 7. Wij vragen met aandrang een e-mailadres op te geven bij inschrijving. Alle ouders die een e-mailadres opgeven worden op de hoogte gehouden van al onze activiteiten. Alle communicatie verloopt via Gimme. Gelieve zo snel mogelijk hierop aan te loggen zodanig dat jullie de juiste informatie krijgen. Hoe je op Gimme moet aanloggen staat helemaal onderaan op deze pagina beschreven. Alle wijzigingen van trainingsuren, uitnodigingen voor evenementen, nieuwtjes, etc. zullen via Gimme worden gepost.
 8. Naast de turnzaal bevindt zich een postbus. Hier kan u inschrijvingen en papieren van de mutualiteit deponeren. Zo hopen wij dat er geen papieren achterwege blijven en dat alles bij het bestuur terechtkomt. De bus wordt meerdere keren per week geleegd. Voor verdere vragen kan u steeds terecht op info@gymfinity.be.
 9. Het gymgala zal dit seizoen plaatsvinden op zaterdag 27 mei en zondag 28 mei 2017. Gelieve dit reeds in jullie agenda te noteren. Aanwezigheid van ALLE gymnasten is hier gewenst.
 10. Steunende leden (ouders, grootouders, sympathisanten,…)
  Door betaling van €40 word je steunend lid van onze club. Hierdoor ben je automatisch ook lid van de GymFed. Hierdoor ben je automatisch ook lid van de Gymfed. Door je lidmaatschap ben je verzekerd indien je zou meehelpen bij de activiteiten die onze club organiseert en je kan ook genieten van een reductie op de inkomprijs bij wedstrijden georganiseerd door de Gymfed. De lidkaart geeft ook recht op een gratis toegangskaart voor het gymgala in mei.
  Je stort €40 op rek. BE19 0016 5095 0912 met duidelijke vermelding van naam en voornaam. En je stuurt een mailtje naar info@gymfinity.be met vermelding van je naam, voornaam, adres en geboortedatum. (zonder geboortedatum kan je niet ingeschreven worden bij de GymFed)

Gimme: wat is het en hoe te gebruiken?

Gimme kan je zien als een online omgeving die de papieren briefjes vervangt. Verenigingen, scholen, sportclubs en alle andere soorten groepen kunnen hier berichten op plaatsen en mensen kunnen zelf kiezen of ze deze berichten willen zien. Elke groep die een pagina heeft op Gimme, heeft een aantal kanalen waarbij elk kanaal voor een bepaalde doelgroep is. Als een gebruiker interesse heeft om alle berichten te zien van dit kanaal kan hij/zij dit kanaal selecteren.

U kan zich aanmelden via de Gymfinity-pagina op www.gimme.eu . Op de "Kanaalkiezer" kan u zich dan registreren voor de groep van de gymnast. Als u nog niet met Gimme gewerkt heb, moet u eerst een account aanmaken waarbij u uw naam en e-mailadres moet ingeven.