Ongeval?

Sporten is gezond, maar een ongeluk is spijtig genoeg niet altijd te voorkomen.
Heb je een letsel opgelopen tijdens de trainingen, dan dient het aangifteformulier altijd ingevuld te worden door de ouders, aanwezige trainer en arts. Graag het aangifteformulier binnen de 5 dagen aan onze clubverantwoordelijke bezorgen.
Je kan dit aangifteformulier aan de trainer afgeven of in de brievenbus deponeren.
Een kopie van deze aangifte kan je best zelf bijhouden in geval van betwisting of in geval van verlies van poststukken.
De clubverantwoordelijke zal het formulier verder aanvullen en opsturen naar de GymFed.
De volledige procedure is gehecht aan het aangifteformulier en kan je ook nalezen op de Gymfed website.
Onderaan deze website bij "Over Gymfed/Verzekeringen Gymfed".

Alle verdere afhandelingen gebeuren rechtstreeks met de GymFed.
De aangifteformulieren zijn aanwezig in de turnzaal en op de GymFed website ...
onderaan op de Gymfed website bij "Over Gymfed / Verzekeringen Gymfed / Download het ongevallenformulier (.pdf)".