Wie zijn we?

Gymfinity vzw is een ‘vereniging zonder winstoogmerk’ dat wil zeggen dat we beroep doen op vrijwilligers voor het dagelijks bestuur. We vormen samen een enthousiast team dat maandelijks bijeenkomt om de werking van de club te bespreken en om de activiteiten te plannen.

Wil je ook wel eens zien hoe de werking van een club er aan toe gaat, dan kan je steeds komen mee luisteren op een vergadering. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die zich voor de club op één of andere manier willen inzetten.

Had je graag contact opgenomen met iemand van het bestuur dan kan dit via e-mail: info@gymfinity.be maar ook voor dringende zaken op onderstaande telefoonnummers.

 

Onze bestuursleden

Paul Van Lerberghe

Voorzitter

0473 74 46 02

Jessica De Volder

Ondervoorzitter

jessica.de.volder@telenet.be

Peter Buytaert

Penningmeester

0479 45 83 54

Paul Van Buyten

Secretaris

0485 68 39 62

Daniël Verbuyst

Technische leiding

0474 89 02 31

Sofie Janssens

Ledenbeheer & ongevallen

0472 58 92 89

Els Eeckhaoudt

API (aanspreekpunt integriteit)

els@vanlerberghe.be

Sophie Deherdt

Administratie

info@gymfinity.be