AVG/GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Ook bij GYMFINITY vzw nemen we de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) van kracht.
Hiermee willen we u laten weten dat we uw persoonlijke gegevens hebben opgeslagen in ons ledenbeheer en deze graag blijven gebruiken.
GYMFINITY vzw kan uw [naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer] (hierna ‘gegevens’ genoemd) gebruiken in het kader van zijn activiteiten inzake ledenbeheer.
In dit verband kunnen uw gegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden worden gedeeld met lesgevers en bestuursleden voor het verspreiden van activiteitsgebonden informatie binnen de organisatie van GYMFINITY vzw (Gebruik van Gimme)
Bovendien kan GYMFINITY vzw uw gegevens ook bekendmaken als GYMFINITY vzw van mening is dat de bekendmaking ervan wettelijk vereist is of in antwoord op een wettelijk verzoek.
U kunt op elk gewenst moment een e-mail sturen naar info@gymfinity.be waarin u aangeeft dat u uw gegevens :

  • wilt laten wissen of corrigeren door GYMFINITY vzw
  • of dat u het gebruik van uw gegevens wilt beperken
  • of dat u wilt dat GYMFINITY vzw uw gegevens overdraagt aan een andere organisatie.

Bovendien hebt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
GYMFINITY vzw zal uw gegevens in geen geval langer opslaan dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, tenzij anders vereist door de wet. In dit verband zullen alle gegevens van leden van GYMFINITY vzw worden gewist als ze niet volledig zijn en/of als er geen zakelijke transacties hebben plaatsgevonden tussen de leden en GYMFINITY vzw gedurende twee jaar.