Algemeen
 • Het nieuwe seizoen start op 4 september 2023 en loopt tot juni 2024 (einddatum verschillend voor elke groep)
 • Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen lessen
 • Enkel voor de wedstrijdploegen is er een aparte regeling die door de trainers wordt gecommuniceerd
 • Inschrijven (lid worden) gebeurt via de link die je terug vindt op de pagina ‘inschrijvingen’ op deze website. Hier vind je alle nodige informatie en moet je ook aangeven dat je akkoord gaat met ons clubreglement.
 • ALLE communicatie verloopt via de whatsapp groepjes (vraag aan de trainers), Instagram (gymfinity.bazel) en Facebook . Via deze kanalen word je op de hoogte gehouden van alle belangrijke informatie en onze activiteiten.
Eten & drinken
 • Eten en drinken (behalve water) is verboden in de turnzaal
 • Er wordt niet gesnoept (ook geen kauwgom) tijdens de lessen
 • Alcohol, roken en drugs zijn ten strengste verboden
Kleding
 • Alle gymnasten dragen gepaste kledij:
  • Kleuters: club t-shirt (ieder nieuw lid ontvangt deze) + short
  • Start2Gym, Gymstars en Gym4Fun: club t-shirt + short of maillot
  • Acro en Toestelturnen: aansluitend topje + short of maillot
 • Het dragen van scherpe en gevaarlijke voorwerpen zoals sieraden, horloge, oorbellen,… zijn verboden tijdens de trainingen
 • Lange haren worden samengebonden
 • Er wordt blootvoets geturnd
Turnzaal en turnmateriaal
 • Hou het turnmateriaal, de turnzaal, kleedkamers, toiletten en gangen proper en netjes
 • Afval deponeer je in de correct vuilbak
 • Loop nooit met buitenschoeisel in de zalen en zeker niet over de turnmatten
 • Verwittig onmiddellijk de trainer bij schade of gebreken
 • Draag steeds zorg voor het turnmateriaal
Waardevolle voorwerpen
 • De kleedkamers zijn onbewaakt: juwelen, gsm, ipod, … laat je best thuis
 • Gymfinity kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging
Trainingen

Van onze gymnasten verwachten wij:

 • dat zij tijdig aanwezig zijn, dit is ten minste 10 minuten voor aanvang. Indien je toch te laat komt in de les, ga je eerst naar de trainer om je aan te melden. Laattijdig aanwezig zijn, verstoor het normale verloop van de training. Bovendien is het belangrijk dat elke gymnast een degelijke opwarming krijgt om zo kwetsuren te vermijden. Veelvuldig te laat aanwezig zijn, kan leiden tot de ontzegging van de training
 • dat zij de trainingen regelmatig bijwonen
 • aandacht en inzet

Tijdens de trainingen is publiek NIET toegelaten. Ouders wachten in de hal tot het einde van de training voor het ophalen van hun kind. De deur van de turnhal blijft gesloten tijdens de training.

Proeflessen
 • Nieuwe gymnasten kunnen max. 2 gratis proeflessen volgen in de groep naar keuze (niet mogelijk bij selectiegroepen)
  Tijdens de proeflessen is de gymnast verzekerd voor ongevallen. Hierna moet de gymnast zich inschrijven om verzekerd te blijven. Verwittig op voorhand dat je voor een proefles komt.
 • Bij de competitiegroepen worden de gymnasten geselecteerd en moeten ze voldoen aan bepaalde minimumeisen. Deze worden door de trainers bepaald na het uitvoeren van enkele testen. Mocht de gymnast niet voldoen dan krijgen ze advies welke groep beter geschikt is. Trainers kunnen m.a.w. gymnasten de toegang weigeren tot bepaalde groepen, dit in het belang van de veiligheid.
Lidgeld

Alle informatie omtrent het te betalen lidgeld vind je terug op de pagina ‘inschrijvingen’ op deze website.

Verzekering & ongevallen

Alle informatie hieromtrent vind je terug op de pagina ‘ongevallen’ onder het menu ‘over Gymfinity’ op deze website.

Extra reglement voor acrowedstrijdgymnasten
 • Gymnasten die een wedstrijdseizoen starten, maken hun wedstrijdseizoen ook af
 • Wedstrijdgymnasten zijn op ALLE trainingen aanwezig. Uitzonderingen bij examens, communies, … (maar verwittig de trainer(s) bij afwezigheid!)
 • Wedstrijdgymnasten nemen deel aan alle wedstrijden die voor hun niveau georganiseerd worden. Bij kwetsuur of ziekte brengen zij asap een doktersbriefje binnen bij de trainers (zij moeten dit uploaden op de GymFed). Zoniet zal de boete aan de gymnasten worden doorgerekend.
 • Gymnasten die deelnemen aan I-C-B niveau worden aangeraden om toch één keer per jaar een check-up te laten uitvoeren bij de huisarts.
 • Gymnasten die deelnemen in het A-niveau zijn verplicht een ‘medisch protocol’ in te dienen, verkregen bij een erkende arts van de GymFed. De lijst met artsen kan je hier terugvinden https://www.sportartsen.be/sportartsen en het medisch protocol kan je hier downloaden.
 • Verhuur maillots: voor de wedstrijden heeft de club maillots aangekocht die verhuurd worden aan de gymnasten. Hiervoor stellen we per gymnast een verhuurcontract op dat ondertekend dient te worden (voorwaarden en huurgeld staan in contract). De gymnast gaat akkoord met de overeengekomen huurmaillot en zal deze dragen op iedere wedstrijd.

Het Algemeen Clubreglement werd goedgekeurd door het bestuur op 19 augustus 2020.